ОБЩИ УСЛОВИЯ


I. ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите общи условия регулират отношенията между „Парфюмиер“ ООД, ЕИК 205719706, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. Захари Стоянов, № 2, вх. В, ет. 4, ап. 12, имейл адрес: office@parfumier.bg, тел. номер: office@parfumier.bg, наричано по-долу за краткост “Дружеството“, и клиентите, наричани по-долу за краткост „Потребители“, на уебсайта „www.parfumier.bg”, наричан по-долу „Уебсайтът”.

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТА


Чл. 2. Уебсайтът e електронен магазин, достъпен на адрес www.parfumier.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Уебсайта стоки, включително следното:

1. Да преглеждат съдържанието на Уебсайта;

2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Уебсайта и да извършват електронни изявления във връзка с вече сключените договори за доставка на Стоки, заявени чрез Уебсайта;

3. Да получават информация за нови стоки предлагани от Уебсайта;

4. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи за тях от нормативната уредба, регулираща защитата на потребителите, предимно чрез Уебсайта.

Чл. 3. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Уебсайта чрез интерфейса му, достъпен на страницата в Интернет на адрес www.parfumier.bg.

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Дружеството се задължава да достави на посочения от Потребителя адрес поръчаните от него стоки чрез избран от Дружеството доставчик.

(3) Потребителите заплащат възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в Уебсайта и настоящите общи условия.

(4) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Дружеството в настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 4. (1) Потребителят и Дружеството се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път чрез посочения за контакт с Дружеството имейл адрес.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на Уебсайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя чрез неговия имейл адрес и данни за доставка.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Чл. 5. (1) За да използва Уебсайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе свои лични данни при завършване на своята покупка.

(2) С попълване на данните си и избиране на бутони "Продължи", Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) За извършване на поръчки в Уебсайта не е необходима регистрация на профил на съответен Потребител. Поръчките се извършват чрез въвеждане на имейл адрес и адрес за доставка.

(4) При извършване на поръчка Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните си, в случай на промяна.

Чл. 6. Потребителят има право да добавя нов адрес за доставка при извършване на всяка нова поръчка.

IV. СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Чл. 7. (1) Потребителите използват Уебсайта на Дружеството, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Дружеството стоки чрез избор на желани стоки от Уебсайта.

(2) Договорът между „Парфюмиер“ ООД и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.parfumier.bg.

(3) Страна по договора с Дружеството е Потребителят съгласно данните, предоставени при попълване на формите за поръчка, поместени в Уебсайта.

(4) След избор на стоки за покупка от страна на Потребителя, последният предоставя данни за доставка, като Дружеството е осигурило възможност за поправяне на грешки при въвеждането на информация от Потребителя, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й и финализиране на поръчката от Потребителя чрез Уебсайта с потвръждаване на метода на плащане и избиране на бутон „В брой при доставка ( наложен платеж)„.

(6) За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Дружеството изрично уведомява Потребителя чрез изпращане на потвърдителен имейл на посочения от Потребителя имейл адрес.

(7) Избраният от Дружеството доставчик доставя стоките на посочения от Потребителите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителите данни са неверни или заблуждаващи.

V. ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

Чл. 8. (1) Всички цени на Стоките в Уебсайта са крайни, обявени в Български лева, с включено ДДС.

(2)  „Парфюмиер“ ООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

(3) След финализиране на Поръчка Потребителят следва да заплати цената, която е била посочена в Уебсайта по време на финализиране на поръчката чрез наложен платеж - в момента на доставката.

(4) Всички стоки, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, като стоките с ограничено количество са изрично отбелязани в Уебсайта.

Чл. 9. (1) Методът на плащане „наложен платеж“ и плащането на дължимите суми се обработват и извършват чрез Пощенски паричен превод, съобразно документ за плащане, издаден от куриера, извършил доставката (в качеството му на лицензиран пощенски оператор, като “Спиди” АД и "Еконт Експрес" ООД).

В случай че Потребителят е заявил издаване на фактура, последният следва да съхранява издадената разписка за пощенски превод по чл. 9, ал. 1 по-горе, която се връчва от куриера при плащане на поръчката. Разписката за пощенски превод следва да бъде осчетоводена като касов бон, прикрепен към издадената от „Парфюмиер“ ООД фактура.

(2) Срокът за доставка на куриерската пратка до посочения от Потребителя адрес е от 1 до 3 работни дни. 

(3) За Стоки, чиято наличност е изчерпана или при възникнал проблем с доставката Дружеството уведомява изрично Потребителя, като му предлага срок и възможности за изпълнението на поръчката и доставката й.

Таксите за доставка, които „Парфюмиер“ ООД определя за всяка една поръчка, направена през Уебсайта са, както следва:

1.Цената на доставката е 6 лева за цяла България до вратата на клиента или до офис на ЕКОНТ.

2.При поръчка над 50 лева доставката е БЕЗПЛАТНА.

3.Доставката се извършва чрез куриерските услуги на ЕКОНТ до вратата на клиента или до офис на ЕКОНТ от 09:00 часа до 17:00 часа през делничните дни и до 14:00 часа в събота. Поръчка можете да направите по всяко време на денонощието и годината, но доставки НЕ се извършват в неделя или официалните празници.

4.При желание на клиента доставката да бъде доставена до конкретен офис на спедиторска фирма, моля добавете коментар при правене на поръчка до кой офис искате да бъде получена.

Срокът за доставка е от 1 до 3 работни дни след изпращане на поръчката, в зависимост от населеното място.

Поръчката Ви се обработва и изпраща в рамките на 24 часа от понеделник до петък. При поръчка, направена след 16:00 часа, тя обикновено се обработва на следващия работен ден.

След обработване на поръчката Ви, ще бъдете уведомени по телефон или е-мейл за точната дата на доставката.

 (4) „Парфюмиер“ ООД си запазва правото да прави промени в таксата за доставка според измененията в цените на куриерските услуги. Такса за доставка се начислява към всяка поръчка.

(5) Определените цени за доставка са видни и в потребителската кошница преди финализиране на поръчката от Потребителя.

VI. ОТКАЗ

Чл. 10. Поръчана стока може да бъде върната при ненарушен търговски вид от страна на Потребителя в срок до 14  дни от получаването на стоката, като транспортните разходи са за сметка на Потребителя. За целта Потребителят трябва да изпрати следните данни на имейл office@parfumier.bg: Номер на поръчка, Имена на клиент, Телефон за връзка, IBAN, Титуляр на сметката, Наименование на продукт, който подлежи на връщане. Възстановяването на заплатената сума се извършва в 30-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Потребителя.

VIІ. ДРУГИ

Чл. 11. (1) Всеки Потребител в Уебсайта носи пълна отговорност за действията си по време на ползване на Уебсайта.

(2) Потребителят няма право да пренася съдържанието на Уебсайта в други мрежи.

(3) Неспазването на описаните в тази разпоредба задължения могат да доведат до ограничаване на достъпа до Уебсайта за Потребителя, както и до задължение за компенсиране на„Парфюмиер“ ООД във връзка с всички нанесени вреди.

Чл. 12. (1) Авторски права и сродни права на „Парфюмиер“ ООД  и на трети лица, до които Потребителят има достъп в рамките на използване на Уебсайта, са защитени, съобразно разпоредите на националното и европейско законодателство в областта на авторското право и сродните му права.

(2) Нерегламентираното използване и поместване на информацията, посочена в ал. 1 по-горе на портали (сайтове) на трети лица, с изключение на случаите, в които е предоставено писмено разрешение от „Парфюмиер“ ООД представлява нарушение на националното и европейско законодателство в областта на авторското право и сродните му права.

Чл. 13. (1) Политика на Дружеството е да предоставя точна и пълна информация за продуктите в Уебсайта.

(2) Вследствие на форсмажорни обстоятелства, включително технически проблеми, които се намират извън правомощията на „Парфюмиер“ ООД, достъпът до Уебсайта може да бъде прекъснат за известно време. Във връзка с горното, „Парфюмиер“ ООД не е в състояние да гарантира, че сайтът и информацията в него ще бъдат достъпни, безгрешни и точни по всяко време.

Чл. 14. (1)  „Парфюмиер“ ООД може да изпраща рекламни съобщения, включително съобщения, свързани с нови услуги на Потребител, финализирал поръчка на Уебсайта в случай, че Потребителят е предоставил изричното си съгласие на „Парфюмиер“ ООД в тази връзка.

(2) „Парфюмиер“ ООД си запазва правото да изпраща на Потребителите на Уебсайта съобщения, свързани с  промени в условията и начините за използване на услугите, предлагани чрез Уебсайта.

Чл. 15. (1) „Парфюмиер“ ООД обработва предоставените от Потребителя лични данни съобразно Политиката за защита на лични данни и Политиката за бисквитки, публикувани в Уебсайта.

(2) Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражението си личните му данни да бъдат обработвани от „Парфюмиер“ ООД, както и да упражни другите права, свързани с обработваните лични данни, заложени в Регламент 2016/679 и описани в Политиката за поверителност, публикувана в Уебсайта. Потребителят може да упражни всяко едно от правата си, произтичащи от Регламент 2016/679, като изпрати e-mail на office@parfumier.bg.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да бъде необходимо „Парфюмиер“ ООД  да уведомява предварително своите Потребители. Най-актуалната версия на Общите условия е достъпна винаги в Уебсайта.

Последна актуализация: 10.07.2019 г.

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, а не от „Парфюмиер“ ООД Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите.  „Парфюмиер“ ООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Координати на Дружеството:

„Парфюмиер“ ООД

гр. Димитровград п.к. 6400

ул. Захари Стоянов №2  вх. В

тел: +359878726382

имейл: office@parfumier.bg

 

Координати на Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Координати на Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

факс: 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg,

Уеб сайт: https://www.cpdp.bg/

 


Pazaruvaj - Надежден помощник за покупки